Servisní činnost

typ činnosti

cena bez DPH

běžné servisní práce 350 Kč
specializované servisní práce 450 Kč
výjezd technika 200 Kč *
práce mimo běžnou pracovní dobu přirážka 50%
zaslání faktury poštou 30 Kč

Ceny platí za každou započatou hodinu práce.

* Tato cena se účtuje pouze u běžných servisních prací, pokud činnost technika na místě nepřesáhne 15 minut. Po této době se účtuje normální hodinová sazba.